Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginhallitus päätti ottaa yksimielisesti käsiteltäväksi lisäpykälän 137.

Marjatta Immonen, Tiina Kyllönen, Aki Räisänen, Päivi Fonselius ja Jari Tolonen osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä, muut olivat paikalla kokoushuone Brahessa.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §