Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosiloman 2022 vahvistaminen

KAJDno-2018-1358

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on toiminut osa-aikaisena luottamushenkilönä 50 %:n työajalla 1.1.2019 alkaen. Puheenjohtajan työaikaan lasketaan kuuluvaksi ilta- ja viikonloppuaikaan liittyvät edustustehtävät ja muut sidosryhmätapaamiset eikä niistä suoriteta erillisiä työaikakorvauksia. Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on kuntalain mukaisesti oikeus samoihin työhön liittyviin virka- ja työehtosopimuksen mukaisiin etuisuuksiin kuin kaupungin palveluksessa olevalla työntekijällä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan hallinnollisena esimiehenä toimii kaupunginhallitus, joka hyväksyy puheenjohtajan lomat, sairaslomat ja tekee muut vastaavat päätökset.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on lomavuodelle 2022 pitämättömiä lomia 19 päivää.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatvan vuosiloman ajalle 5. - 31.7.2022. 

Päätös

Hyväksyi.

Teuvo Hatva poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §