Kaupunginhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankepäätös:
§ 4 Meidän aika -hankkeeseen osallistuminen, 17.10.2023

Hyvinvointikoordinaattori
Avustuspäätös:
§ 47 Tapahtuma-avustus Junnu Hokin teholeiri/ Kajaanin Junnu Hokki 68 ry, 19.10.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §