Kaupunginhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Koulutusliikelaitoksen talousarviomuutokset 2023

KAJDno-2023-531

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja päättää investoinneista. Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen talousarvioon ja -suunnitelmaan tehtävistä muutoksista päättää myös johtokunta.

Koulutusliikelaitoksen vuoden 2023 talousarvioon on budjetoitu ammatillisen koulutuksen valtionosuustuloa 28 300 000 euroa ja lukiokoulutuksen valtionosuustuloa 3 981 700 euroa, yhteensä 32 281 700 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön 22.12.2022 rahoituspäätöksen mukaan Kainuun ammattiopiston vuoden 2023 kokonaisvaltionosuusrahoitus on 29 553 847 euroa ja Kajaanin lukion 4 143 179 euroa, yhteensä 33 697 026 euroa.

Kajaanin kaupunki siirtää ammatillisen- ja lukiokoulutuksen valtionosuudet Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokselle. Koulutusliikelaitoksen valtionosuuskertymää korjataan kuluvan vuoden talousarviossa ammatillisen koulutuksen osalta +1 253 847 euroa ja lukiokoulutuksen osalta + 161 479 euroa. Näillä muutoksilla on liikelaitoksen vuoden 2023 talousarvioon yhteensä +1 415 326 euron tulosvaikutus. Samalla valtionosuudet siirretään tuloslaskelmassa liikevaihdosta tukiin ja avustuksiin. Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin käsikirja Auran mukaan kunnallinen liikelaitos kirjaa saamansa valtionosuudet ryhmään tuet ja avustukset kunnalta.

Liitteessä 1 on esitetty koulutusliikelaitoksen vuoden 2023 alkuperäinen ja muutettu talousarvio.
Liitteessä 2 on OKM:n 20.12.2022 päivätty valtionosuusraportti vuodelle 2023 

Lisätietoja asiasta antavat liikelaitoksen johtaja Anni Miettunen, puhelin 040 670 9640, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kao.fi, controller Heidi Manninen, puhelin 044 7147 683, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy talousarviomuutokset vuodelle 2023.

Päätös

Hyväksyi

Valmistelija

  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen talousarviomuutoksen 2023. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §