Kaupunginhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouksen alussa oli iltakouluasiat:

- klo 14.05 - 15.20 Sijoitustoiminnan ajankohtaiskatsaus; LähiTapiola, Evli ja OP Varainhoito.

- klo 15.20 - 15.40 TEMin Maakuntakeskusten teemasopimus, kehitysjohtaja Risto Hämäläinen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §