Kaupunginhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2023-7

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 23.10.2023

Sivistyslautakunta 25.10.2023

Ympäristötekninen lautakunta 25.10.2023

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta 26.10.2023

 

Tiedoksi merkittävät:

Iltakouluasiat,​ ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu,​ oheisliite

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen eikä siirrä niihin sisältyviä päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §