Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 2023–2025

KAJDno-2021-509

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 82 §:n mukaan kaupunginvaltuustossa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. 

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 §.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että valtuusto valitsee keskuudestaan kaupunginvaltuuston pu­heen­joh­ta­jan sekä I ja II varapuheenjohtajan kaudelle 2023–2025.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §