Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Kaupunginhallituksen toimikaudesta päättäminen

KAJDno-2017-752

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin hallintosäännössä ei määritellä kaupunginhallituksen toimikautta. Kuntalain mukaan toimikausi on lähtökohtaisesti toimielimen asettavan toimielimen eli valtuuston toimikauden mukainen, mutta toimikaudesta voidaan määrätä erikseen.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 § 54 vahvistanut kaupunginhallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta, 2021 - 2023. Kaupunginvaltuuston tulee päättää kaupunginhallituksen toimikaudesta ennen kaupunginhallituksen jäsenten valintaa. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää kaupunginhallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta, 2023–2025. Toimikausi päättyy vuonna 2025 pidettävissä kuntavaaleissa valitun valtuuston valittua uuden kaupunginhallituksen. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §