Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan luottamushenkilöasema

KAJDno-2021-403

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi toimia osa-aikaisena luottamushenkilönä. Kaupunginvaltuusto päättää ennen kaupunginhallituksen jäsenten valintaa, toimiiko puheenjohtaja osa-aikaisena luottamushenkilönä. 

Osa-aikaisena luottamushenkilönä toimivaan kaupunginhallituksen puheenjohtajaan sovelletaan hallintosäännön 154 a §:n määräyksiä, jonka mukaan osa-aikaisuuden suuruus on 25 - 50 % työajasta; kaupunginhallitus vahvistaa osa-aikaisuuden suuruuden. 50 %:n työajasta maksettava korvaus on 2.000 € / kk. Osa-aikaisella luottamushenkilöllä on kuntalain mukaisesti oikeus samoihin työhön liittyviin virka- ja työehtosopimuksen mukaisiin etuisuuksiin kuin kaupungin palveluksessa olevalla työntekijällä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää, toimiiko kaupunginhallituksen puheenjohtaja osa-aikaisena luottamushenkilönä toimikaudella 2023 - 2025.  

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §