Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportti 1.1. - 30.4.2023

KAJDno-2023-294

Valmistelija

  • Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi
  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin vuoden 2023 talousarvio (sisältää liikelaitokset) ajalta 1.1.–30.4.2023 on toteutunut pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Toimintatuotot ja -kulut ovat jääneet jonkin verran alle jaksotetun talousarvion.  

Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet jaksotetun talousarvion mukaisesti. 

Rahoitustuotot ja -kulut kokonaisuutena ovat toteutuneet sunnitellusti. Muut rahoitustuotot sisältävät sijoitussalkun myyntivoittoja ja puolestaan muut rahoituskulut sijoitussalkun myyntitappioita. Näitä eriä ei ole talousarviossa huomioitu ko. tileillä erikseen.

Pitkäaikaisen sijoitussalkun arvo 28.4.2023 on 163,1 milj. euroa. 

Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportti 1.1.-30.4.2023 esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 1.1.-30.4.2023.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §