Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 6 Hengityssuojainten hankinta 2021 -2022, 23.03.2021
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 11 Suojavaatteiden vuokrauspalvelut 2021-2023 +(2), 09.03.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Digikokous 3.0 -hankkeen hankepäällikkö ja kaksi asiantuntijaa, 17.03.2021

Kaupunginjohtaja
Avustuspäätös:
§ 8 Yrityspalveluseteli Kainuun Vuokraosake Oy, 10.03.2021
§ 9 Yrityspalveluseteli PRK Rakennus Kemppainen Oy, 18.03.2021
§ 10 Yrityspalveluseteli Kajaanin Hautauspalvelu Oy, 18.03.2021

Pysäköinninvalvoja
Muu päätös:
§ 1 Siirtoajoneuvojen luovuttaminen Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle, 10.03.2021

Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 13 Kajaani Venäjä- Seura ry:n kuntalisähakemus, 10.03.2021
§ 14 Kajaani Venäjä- Seura ry:n kuntalisähakemus, 10.03.2021
§ 15 Kajaanin Seudun Invalidit ry:n kuntalisähakemus, 11.03.2021
§ 16 Lehtikankaan Asukasyhdistys ry:n kuntalisähakemus, 11.03.2021
§ 17 Lehtikankaan Asukasyhdistys ry:n kuntalisähakemus, 11.03.2021
§ 18 Kajaanin Seudun Invalidit ry:n kuntalisähakemus, 11.03.2021
§ 19 Kajaanin Työvoima Yhdistys ry:n kuntalisähakemus, 19.03.2021
§ 20 Spartak Kajaani ry:n kuntalisähakemus, 19.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan ja siirrä asioita käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §