Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyi.

Teuvo Hatva, Toivo Sistonen, Vesa Kaikkonen, Jari Tolonen, Jussi Heikkinen, Joni Partanen ja Tuija Aarnio olivat kokoushuone Brahessa, muut osallistuivat Teams-etäyhteydellä.

Kokouksen aikana klo 15.00 - 15.30 oli iltakouluasia KOY Kajaanin Pietarin tulevaisuudennäkymät, toimitusjohtaja Risto Korhonen.    


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §