Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Kaupunginjohtajan palkan tarkistaminen

KAJDno-2020-19

Valmistelija

  • Hannu Westerinen, Vs. henkilöstöjohtaja, hannu.westerinen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginjohtajan palkkauksen tasoa on tarkasteltu käyttäen lähteenä Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilastoa 20 001 - 50 000 asukkaan kunnissa maksetuista keskimääräisistä tehtäväkohtaisista palkoista ja kokonaisansioista. Kaupunginjohtajan tehtäväkohtainen palkka edellä mainitun kokoisissa kunnissa on keskimäärin 9.969 eur / kk ja kokonaisansio 10 330 eur / kk. Kajaanin kaupunginjohtajan tämän hetkinen kokonaisansio on 1.3.2021 tilanteen mukaan 9.844,09 eur / kk.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Kaupunginjohtajan palkkaa korotetaan niin, että kokonaisansio on 1.4.2020 lukien 10.144,09 eur / kk. 

 

 

Päätös

Hyväksyi.

Vs. henkilöstöjohtaja Hannu Westerinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan. 

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §