Kaupunginhallitus, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 284 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Avustuspäätös:
§ 11 Tapahtuma-avustus Kainuu Stara aluetapahtuma / Kajaani Gymnastics ry, 22.11.2021
§ 12 Tapahtuma-avustus Isänpäiväkonsertti / Kajaanin Harmonikkakerho, 24.11.2021
§ 13 Tapahtuma-avustus Konsulaattipäivät Kajaanissa / Etnika Kainuu ry, 24.11.2021
§ 14 Tapahtuma-avustus Lasten Uuden Vuoden juhla / Etnika Kainuu ry, 24.11.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Asianhallintapäällikön virkavalinta, 19.11.2021

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 30 Koulutusapurahahakemus_laaja-alainen erityisopettaja, 18.11.2021

Kaupunginjohtaja
§ 24 Yrityspalveluseteli Vauvahoiva Broder, 23.11.2021
§ 25 Yrityspalveluseteli Mustikkamäen ratsutalli Oy, 23.11.2021

Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 21 Ajoneuvon siirtopäätöksen 12.11.2021 § 20 kumoaminen ( Citroen, Putkinotkontie 1), 19.11.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.