Kaupunginhallitus, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Valtuustoaloite: Kehitetään kaupungin ja liikelaitosten katuremonttien sekä tapahtumien aikataulutusta

KAJDno-2021-980

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Auli Halosen (kok) esittämä ja muun kokoomus-valtuustoryhmän allekirjoittama ja sosiallidemokraattien- ja keskustan- ja vihreän liiton -valtuustoryhmien kannattama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Kehitetään kaupungin ja liikelaitosten katuremonttien sekä tapahtumien aikataulutusta

"Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset sekä monet yksityiset kehittävät ja korjaavat Kajaanin infraa. Monet remontit vaativat kaivaustöitä katualueilla. 
Tällä hetkellä useat remontit tehdään kukin omalla aikataulullaan ja sama katuosuus saatetaan avata ja katkaista liikenteeltä muutaman viikon välein eri tekijän toimesta. 

Kajaanin kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että tehdään Kajaanin kaupungille sähköinen järjestelmä, jonka avulla eri organisaatiot ja toimialat sekä yksityiset toimijat voivat synkronoida remontit samaan ajankohtaan. Näin säästetään kuluissa sekä vähennetään kaupunkilaisille aiheutuvaa haittaa. 

Samaan järjestelmään tulee liittää myöskin Kajaanissa järjestettävät tapahtumat, jotta tapahtumien aikaan esim. torit eivät ole remontissa tai remontit muuten aiheuta haittaa tapahtumalle."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kokoomuksen valtuustoaloitteessa esitetään, että Kajaanin kaupungille tehdään sähköinen järjestelmä, jonka avulla eri organisaatiot ja toimialat sekä yksityiset toimijat voisivat synkronoida remontit samaan ajankohtaan. Näin säästetään kuluissa sekä vähennetään kaupunkilaisille aiheutuvaa haittaa. 

Ympäristöteknisellä toimialalla on seuraavia käytänteitä katutöiden yhteensovittamiseen. 

TESU- palavereita pidetään kaksi kertaa vuodessa ja ne ovat suunnittelupäällikön vetämiä. TESU-palaverissa käydään läpi tulevien vuosien suunnitelmista ja yhteensovitetaan eri tahojen tulevia työkohteita. TESU-palavereihin osallistuvat kaupungin edustajien lisäksi kaivutöitä teettävien laitosten ja operaattoreiden edustajat. 

Kaivutyöt katualueella palavereja (ns. Monttupalaveri) pidetään kaksi kertaa vuodessa ja ne ovat kaupungininsinöörin vetämiä. Monttupalaverissa yhteensovitetaan tarkemmin jo tiedossa olevia kaivutöitä, eli pyritään löytämään hyöty kaivutöiden yhteensovittamisesta, jolloin haitta käyttäjille on mahdollisimman vähäinen. Monttupalavereihin osallistuvat kaupungin edustajien lisäksi kaivutöitä teettävien laitosten ja operaattorien edustajia sekä kaivutöitä suorittavien urakoitsijoiden edustajia. 

Palavereissa tehdystä yhteensovittamisesta huolimatta välillä voi näyttää siltä, että sama katu kaivetaan toisen urakoitsijan toimesta auki edellisen täytettyä kaivannon.  Työteknisesti töiden luonne voi olla sellainen, ettei saman aikainen tekeminen onnistu. Esimerkiksi putkikaivannon etenemä voi olla noin kymmenen metriä päivässä ja kaapelikaivanto voi edetä työvuorossa satoja metrejä. Pääsääntöisesti katujen pitää olla liikennöitävissä myös kaivutöiden aikana, jolloin kaivannot joudutaan täyttämään kaivutyön edetessä. Äkillisten infran vauriokohteiden korjaustöitä joudutaan myös tekemään katualueilla. Näiden ennakointi ja yhteensovittaminen ei ole mahdollista. Verkostojen korjausvelan hallinnalla pystytään tehokkaasti vähentämään akuutteja korjaustöitä.

Parannuksena kaivutöiden yhteensovittamiseen esitetään, että: 

  • sijoitusluvassa annetaan aikaikkuna työn toteutukselle huomioiden muut tiedossa olevat työt ja tapahtumat 

  • kaivuluvassa tarkennetaan aikaikkunaa huomioiden muut tiedossa olevat kaivutyöt ja tapahtumat 

  • Lisäksi selvitetään mahdollisuutta hankkia kaupungille sähköinen kartta-alusta, johon tulevat työkohteet ja tapahtumat voidaan merkitä ja synkronoida samaan ajankohtaan tapahtumat huomioiden. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että:

  • sijoitusluvassa annetaan aikaikkuna työn toteutukselle huomioiden muut tiedossa olevat työt ja tapahtumat 

  • kaivuluvassa tarkennetaan aikaikkunaa huomioiden muut tiedossa olevat kaivutyöt ja tapahtumat 

  • Lisäksi selvitetään mahdollisuutta hankkia kaupungille sähköinen kartta-alusta, johon tulevat työkohteet ja tapahtumat voidaan merkitä ja synkronoida samaan ajankohtaan tapahtumat huomioiden. 


Lisäksi ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin ja päätöksen mukaisen vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi ympäristöteknisen lautakunnan vastauksen ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.