Kaupunginhallitus, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 282 Valtuustoaloite: Vierasvenepaikkojen ja vuokravenepaikkojen kehittäminen

KAJDno-2021-815

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Pasi Kilpeläisen (ps) esittämä ja muun perusuomalaisten -valtuustoryhmän kannattama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Valtuustoaloite - Vierasvenepaikkojen sekä vuokravenepaikkojen kehittäminen

"Kajaanin kaupungin on rakennettava kauppatorin rantaan vierasvenelaituri. Veneily ylävesillä on kasvanut voimakkaasti ja laituripaikat ovat tarpeeseen nähden riittämättömät kauppatorin rannassa. Vieraspaikat tukevat kaupungin liike-elämää sekä vilkastuttavat torielämää. Lisäksi on tarvetta tarkistaa ja uusia/korjata kaupungin vuokravenelaiturit tarvittavilta osin. Tähän liittyen Renforsin rannan talvisäilytyspaikan sähkötolpan siirto, jolloin se palvelee useampaa veneen omistajaa.

Paltaniemen talvisäilytyspaikan portin edessä oleva parkkipaikka on nuorison auton pyörittelypaikkana, tämä aiheuttaa parkkipaikalle ”pottupellon” jonka yli on joskus vaikeuksia päästä vaurioittamatta venettä/traileria. Asialle on tehtävä jotain, onko se sitten asfaltointi tai muu kestävämpi ratkaisu.

Kaupungin tulee aloittaa veneille tarkoitettujen polttoaineiden jakopisteiden kartoittaminen sekä yhteistyökumppanien etsiminen tätä tarkoitusta varten niin ylä- kuin alavesilläkin.  

Ylävesiltä puuttuu lakisääteinen septi-tankin tyhjennyspaikka."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteessa esitetään, että:

"Kajaanin kaupungin on rakennettava kauppatorin rantaan vierasvenelaituri. Veneily ylävesillä on kasvanut voimakkaasti ja laituripaikat ovat tarpeeseen nähden riittämättömät kauppatorin rannassa. Vieraspaikat tukevat kaupungin liike-elämää sekä vilkastuttavat torielämää.Lisäksi on tarvetta tarkistaa ja uusia/korjata kaupungin vuokravenelaiturit tarvittavilta osin. Tähän liittyen Renforsin rannan talvisäilytyspaikan sähkötolpan siirto, jolloin se palvelee useampaa veneen omistajaa.Paltaniemen talvisäilytyspaikan portin edessä oleva parkkipaikka on nuorison auton pyörittelypaikkana, tämä aiheuttaa parkkipaikalle ”pottupellon” jonka yli on joskus vaikeuksia päästä vaurioittamatta venettä/traileria. Asialle on tehtävä jotain, onko se sitten asfaltointi tai muu kestävämpi ratkaisu.Kaupungin tulee aloittaa veneille tarkoitettujen polttoaineiden jakopisteiden kartoittaminen sekä yhteistyökumppanien etsiminen tätä tarkoitusta varten niin ylä- kuin alavesilläkin. Ylävesiltä puuttuu lakisääteinen septi-tankin tyhjennyspaikka."

Kauppatorin rannassa on vierasveneiden käytössä 63 laiturimetriä sivukiinnitystä varten. Noin 200 metrin etäisyydellä Kauppatorista Suvantorannan venelaitureissa on 4 aisapaikkaa varattu vieraspaikoiksi. Vuokrapaikkoja laitureissa on 36 kpl, joista varattuna on vain 13 kpl. Varattuja vuokrapaikkoja järjestelemällä saadaan Kauppatorin puoleiseen laituriin lisättyä vieraspaikkojen määrää. Myös vieraspaikoista tiedottamista lisätään kaupungin nettisivuilla ja laituriin kiinnitettävällä kyltillä. Mikäli nämä järjestelyt eivät riitä vieraspaikkojen kysyntään, suunnitellaan vieraslaituri Kauppatorin rantaan torin kehittämisen yhteydessä.

Venelaitureiden kunnossapitoa ja talvisäilytyspaikkojen sähkönsaantia pyritään parantamaan. 

Paltaniemen talvisäilytyspaikkojen edessä olevan parkkipaikan kunnossapitoa parannetaan ja tarvittaessa alueelle levitetään asfalttirouhetta, joka jyräämällä saadaan pysymään paremmin tasaisena. Pysäköintialueen pinta-ala on noin 3.000 m2, eli alueen asfaltoinnin kustannus pohjatöineen olisi noin 60.000 €. Mikäli parkkipaikan kuntoa ei muuten saada turvattua, esitetään investointiohjelmassa parkkipaikan asfaltointia.

Kesällä 2021 on käynnistetty neuvottelut paikallisen huoltoasemayrittäjän kanssa veneille tarkoitetun polttoaineiden jakelupisteen saamiseksi. Yrittäjä on ollut yhteydessä jakeluyhtiöön ja asiaa selvitellään. 

Septitankkien tyhjennysmahdollisuutta ylävesien puolella ei ole Kajaanin venesatamissa. Tosin veneilijöiden kyselyjäkään tyhjennysmahdollisuudesta ei ole tullut kaupungin edustajien tietoon. Saunalautta Urhon osalta yrittäjä on tiedustellut tyhjennysmahdollisuutta kesällä 2021. Kajaanin Vesi –liikelaitoksen kanssa on selvitelty mahdollisia paikkoja septityhjennyksen toteuttamiseksi. Suvantorannan laitureiden yhteyteen on mahdollista rakentaa huoltolaituri, johon sijoitetaan septityhjennyslaitteet. Septityhjennys voidaan siirtää olevaan viemäriverkkoon noin 10 m siirtoputkella. Septitankkien tyhjennyspaikan suunnittelu aloitetaan ja mahdollisuuksien mukaan tyjennyspaikka toteutetaan jo kesän 2022 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että:

- Kauppatorin alueen vierasvenepaikkojen määrää lisätään olevia laituripaikkoja järjestelemällä

- venelaitureiden kunnossapitoa ja talvisäilytysalueiden sähkönsaantia pyritään parantamaan

- Paltaniemen talvisäilytyspaikkojen edessä olevan parkkipaikan kunnossapitoa parannetaan ja tarvittaessa alueelle levitetään asfalttirouhetta, joka jyräämällä saadaan pysymään paremmin tasaisena. Mikäli parkkipaikan kuntoa ei muuten saada turvattua, esitetään investointiohjelmassa parkkipaikan asfaltointia

- veneille tarkoitettujen polttoaineiden jakelupisteiden kartoittamista ja yhteistyökumppaneiden etsimistä jatketaan

- septitankkien tyhjennyspaikan suunnittelu aloitetaan ja mahdollisuuksien mukaan tyjennyspaikka toteutetaan jo kesän 2022 aikana.

Lisäksi ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin ja päätöksen mukaisen vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi ympäristöteknisen lautakunnan vastauksen ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.