Kaupunginhallitus, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 279 Keskusvaalilautakunnan varajäsenen muutos toimikaudelle 2021 – 2025

KAJDno-2021-427

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan varajäsen Anne Heikkinen on pyytänyt eroa lautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden takia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

- valtuusto myöntää eron keskusvaalilautakunnan varajäsen Anne Heikkiselle

- nimeää uuden 1. sijalla olevan ei-henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Hyväksyi.