Kaupunginhallitus, kokous 29.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 16 Tulevaisuuden toimiston kalustaminen, innovatiivinen hankinta, 17.06.2021
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 17 Muuttopalvelut 2019-2020 OPTIO 2, 21.06.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Kahden ICT-tukihenkilön valintapäätös, 22.06.2021

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 11 Koulutusapurahahakemus_luokanopettaja, 16.06.2021

Kaupunginjohtaja
Hankepäätös:
§ 1 Osallistuminen Kainuun vierailijakonseptin ja palvelualustan rakentaminen - Kara -hankeen toteuttamiseen, 22.06.2021
§ 2 Osallistuminen eTravel - digitaalisten asiointikanavien kehittäminen - hankkeen toteuttamiseen, 22.06.2021
§ 3 Osallistuminen Kainuu yhdessä kotimaan matkailumarkkinoille -hankkeen toteuttamiseen, 22.06.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §