Kaupunginhallitus, kokous 29.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Paikalla kokoushuone Brahessa olivat Teuvo Hatva, Toivo Sistonen, Vesa Kaikkonen, Tero Paukkeri, Tarja Lempeä ja Tuija Aarnio. Muut osallistuivat Teams-etäyhteydellä. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §