Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 278 Talousjohtajan viran täyttäminen

KAJDno-2017-1451

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtaja Eeva Suomalainen on jättänyt 16.10.2017 irtisanomisilmoituksen talousjohtajan virasta 1.12.2017 alkaen. Syynä irtisanoutumiseen on siiryminen toisen työnantajan palvelukseen.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus myöntää talousjohtaja Eeva Suomalaiselle eron talousjohtajan virasta 1.12.2017 alkaen. Mahdollisesti pitämättä jäävät lomat ja muut korvaukset suoritetaan rahana.

Samalla kaupunginhallitus päättää julistaa talousjohtajan viran julkisesti haettavaksi.

Päätös

Hyväksyi.

Talousjohtaja Eeva Suomalainen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Valmistelija

  • Pekka Sivonen, Henkilöstöjohtaja, pekka.sivonen@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtajan virka on ollut haettavana 26.10. - 17.11.2017 välisen ajan. Viranhakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, Kainuun Sanomissa, Koti-Kajaanissa ja Kalevassa sekä verkkoilmoitukset kaupungin ja hankkeen Facebookissa, Kuntalehdessä, Kalevassa, Kauppalehdessä, Oikotiessä ja Helsingin Sanomissa.  

Virka on ilmoitettu täytettäväksi toistaiseksi voimassaolevana mahdollisimman pian. Viranhakuilmoituksen kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä.

Talousjohtajan virkaa haki määräajassa 8 henkilöä. Antti Sirviö perui hakemuksensa 18.11.17. Yhteenveto hakijoista liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee talousjohtajan viranhakijoista kaupunginhallituksen haastatteluun kutsuttavat hakijat.

Haastattelussa käytetään apuna henkilöstöarvioinnin ammattilaista. Mahdollisesti suoritettaviin soveltuvuusarviointeihin vallittavat hakijat päätetään haastattelujen perusteella.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kutsua haastatteluun Tuomo Tissarin, Asta Tolosen ja Heikki Rusasen.

Controller Erja Niittyviita poistui palvelussuhdejääviyden perusteella esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esteellisyys

  • Erja Niittyviita

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §