Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 281 Talouden toteumatilanne 1.1.2017.-31.10.2017

KAJDno-2017-233

Valmistelija

  • Eeva Suomalainen, Talousjohtaja, eeva.suomalainen@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2017 talousarvion toteuman 31.10.2017 mukaan kaupungin (sis. liikelaitokset) toimintatuotot ovat 61,9 milj. euroa, toteuma 80,5 % (10 kk/12 kk=83,3 %). Toimintakulut ovat -256,6 milj. euroa, toteuma 81,8 %. Toimintakate on -194,2 milj. euroa, toteuma 82,4 %. Tilikauden ylijäämä 31.10.2017 tilanteen mukaan on peruskaupungin ja liikelaitosten osalta  6,1 milj. euroa. Peruskaupungin osalta ylijäämä on 4,3 milj. euroa.

Konsernihallinnon toimintatuotot ovat 4,5 milj. euroa (76,3 %) ja toimintakulut -126,9 milj. euroa (83,8 %). Toimintakate on -122,4 milj. euroa (84,1 %).

Liitteenä talouden toteumaraportti ajalta 1.1.2017-31.10.2017, joka sisältää:

- tuloslaskelman 1.1.2017-31.10.2017

- toimielimien käyttötalouden toteumavertailut

- verotulojen toteumatiedot

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta 1.1.2017-31.10.2017.

Päätös

Talouden toteumaraportti merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §