Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa vuorollaan kaksi kaupunginhallituksen jäsentä sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Pöytäkirja tarkastetaan seuraavan viikon kokouksessa tai, jos ei ole kokousta, kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa, seuraavana tiistaina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Toivo Sistosen ja Eila Aavakaren.

Päätös

Valittiin Toivo Sistonen ja Hannu Juntunen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §