Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 279 Kajaanin kaupungin teknisen johtajan virka

KAJDno-2017-1483

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin tekninen johtaja Timo Soininen pyytää eroa virastaan 1.6.2018 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus myöntää Timo Soiniselle eron teknisen johtajan virasta 1.6.2018 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää julistaa viran julkisesti haettavaksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §