Kaupunginhallitus, kokous 25.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

KAJDno-2017-649

Valmistelija

  • Eeva Suomalainen, Talousjohtaja, eeva.suomalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2016 § 75 vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman. Kaupunginvaltuusto on samalla hyväksynyt toimielimille, liikelaitoksille ja konserniyhtiöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata valtuuston päätösten toimeenpanosta ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen antamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §