Kaupunginhallitus, kokous 25.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2017-92

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokouspöytäkirjat:

Pelastuslautakunta 16.3.2017

 

Tiedoksi merkittävät asiat:

-

 

Asiakirjat ovat nähtävänä kaupunginkansliassa ja kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä siirretä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Hannu Juntunen toimi puheenjohtajana tämän asian kohdalla.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §