Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Muu päätös:
§ 1 Kutsuntatilaisuuksien järjestelyt v. 2018,​ 14.05.2018

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 14 Maanrakennusurakka 5 2018 Matkakeskus,​ hankinnan keskeyttäminen,​ 08.05.2018
§ 15 Maanrakennusurakka 6 2018 Kaupunginlammen monitoimikenttä,​ Urakoitsijan valinta,​ 11.05.2018
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 3 KLKH147 Matkatoimistopalvelut,​ 08.05.2018

Talousjohtaja
Talouspäätös:
§ 2 Kuntatodistusten liikkeeseen laskeminen,​ 08.05.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Päätetään,​ ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §