Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Valtuustoaloite: Vimpelinvaaran kuntoiluportaat

KAJDno-2017-1722

Aikaisempi käsittely

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Tiina Heikkisen esittämä ja SDP:n valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Vimpelin vaaraan kuntoiluportaat

Aloitteeni koskee kuntoliikuntaportaiden saamista Vimpelin vaaralle.

Ulkoliikuntapaikkoja ovat luonto- ja retkeilypolkujen lisäksi mm. urheilukentät, golfkenttä (maksullinen), leikkipuistot ja päiväkotien piha-alueet lähiliikuntapaikkoina sekä talvella luistinradat ja hiihtoladut. Sisäliikuntapaikkoina ovat uimahalli, pallohalli ja Kajaanihalli, yksityiset kuntosalit (maksullisia). Vaikka luontoreittejä ja -polkuja on valittavaksi joka viikonpäivälle omansa, niin ulkona sijaitsevia maksuttomia kuntoliikuntapaikkoja on vähän kaupunginosan asukasmäärään verrattuna.

Perusteluna on maksuttomien kuntoilu- ja liikunta mahdollisuuksien lisääminen kaikille kuntalaisille. Kuntoiluportaat ja ulkoliikuntapaikka lisäisivät tasavertaisuutta alueen liikuntamahdollisuuksissa (maksuttomuus, jolloin kuka tahansa voi osallistua) ja edistäisivät terveysliikuntaa ja omaehtoista liikuntaharrastamista.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vimpelin vaaralle rakennetaan riittävän levyiset kuntoiluportaat, entisen hyppyrimäen portaiden tilalle."

Valmistelija

Niina Kinnunen, Suunnitteluinsinööri, niina.kinnunen@kajaani.fi
Aleksi Nyström, Tuntiopettaja, aleksi.nystrom@kamk.fi

Perustelut

Valtuuston kokouksessa 11.12.2017 on jätetty Tiina Heikkisen esittämä ja SDP:n valtuustoryhmän allekirjoittama valtuustoaloite ”Vimpelinvaaran kuntoiluportaat”. 

”Ulkoliikuntapaikkoja ovat luonto- ja retkeilypolkujen lisäksi mm. urheilukentät, golfkenttä (maksullinen), leikkipuistot ja päiväkotien piha-alueet lähiliikuntapaikkoina sekä talvella luistinradat ja hiihtoladut. Sisäliikuntapaikkoina ovat uimahalli, pallohalli ja Kajaanihalli, yksityiset kuntosalit (maksullisia). Vaikka luontoreittejä ja -polkuja on valittavaksi joka viikonpäivälle omansa, niin ulkona sijaitsevia maksuttomia kuntoliikuntapaikkoja on vähän kaupunginosan asukasmäärään verrattuna.

Perusteluna on maksuttomien kuntoilu- ja liikunta mahdollisuuksien lisääminen kaikille kuntalaisille. Kuntoiluportaat ja ulkoliikuntapaikka lisäisivät tasavertaisuutta alueen liikuntamahdollisuuksissa (maksuttomuus, jolloin kuka tahansa voi osallistua) ja edistäisivät terveysliikuntaa ja omaehtoista liikuntaharrastamista.


Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vimpelin vaaralle rakennetaan riittävän levyiset kuntoiluportaat, entisen hyppyrimäen portaiden tilalle."

Vimpelinvaaran kuntoiluportaat on kunnostettu viime syksynä. Kuntoiluportaiden tarvetta on kartoitettu ja niiden rakentamispaikkaa selvitetty. Selvitystyön perusteella on päädytty siihen, että uudet kuntoiluportaat rakennetaan Teppanaan Kalkkisillansataman rinteeseen. Renforsin lenkin läheisyydessä kuntoiluportaille on käyttöä ja asiakkaita on enemmän ilta-aikaan liikenteessä kuin Vimpelinvaaralla. Kuntoiluportaat on tarkoitus rakentaa tämän kesän aikana. 

Lisätietoja asiasta antaa projektipäällikkö Aleksi Nyström, p. 044 421 4378 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle vastauksena valtuustoaloitteeseen, että Vimpelinvaaraan ei rakenneta uusia kuntoiluportaita.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristöteknisen lautakunnan esityksen.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §