Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

KAJDno-2018-46

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokouspöytäkirjat:

Vuolijoen aluelautakunta 8.5.2018

Ympäristötekninen lautakunta 16.5.2018

 

Tiedoksi merkittävät asiat:

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2017, oheisliite

Kajaanin Päiväkeskus ry:n selonteko toiminnasta v 2017, oheisliite

Vaasan hallinto-oikeuden hylkäävä päätös (Dnro 00748/17/5107) ympäristösuojelulain mukaisen asian valituksesta. Hakijana Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, oheisliite. Päätös luettavissa kokonaisuudessaan www.kajaani.fi->Ilmoitustaulu->Kuulutukset

Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, oheisliite

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä siirretä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §