Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportti 1.1. - 30.4.2018

KAJDno-2018-369

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin vuoden 2018 talousarvio (sisältää liikelaitokset) ajalta 1.1. - 30.4.2018  on toteutunut toimintatuottojen osalta 32,0 prosenttisenttia ja toimintakulujen osalta 33,0 prosenttia. Toimintakulujen koko vuoden toteutuminen riippuu suurelta osin sosiaali- ja terveysmenojen toteutumisesta.  Tämän hetken arvion mukaan Sote kuntayhtymän kuluvan vuoden alijäämä on 3,9 miljoonaa euroa. Tästä Kajaanin kaupungin osuudeksi kertyy noin puolet. Valtionosuuksia vuodelle 2018 kertyy valtionosuuspäätösten mukaan 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Alku vuodesta verotuloja on kertynyt 2,1 miljoonaa euroa arviota enemmän. Loppu vuoden tilityksiin vaikuttavat mm. jako-osuuksien tarkistukset. 

Tilikauden alijäämä kuluvalle vuodelle on tämän hetken arvion mukaan noin 1,3 miljoonaa euroa.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen p. 044 7100 237 tai asta.tolonen(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talouden seurantaraportin ajalta 1.1. - 30.4.2018.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §