Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 9 DPS 2020- 2023 Henkilöstön työvaatteiden, -jalkineiden ja henkilösuojainten hankinta; 19.2.2021 mennessä hyväksytyt yritykset , 19.02.2021

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 4 Koulutusapurahahakemus_palvelusihteeri, 17.02.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Kaupungin kesätyöpaikat vuonna 2021, 17.02.2021

Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 8 Ajoneuvon Citroen ********* siirtäminen Vuodintie 3-5:stä Heinisuon varastoalueelle, 17.02.2021
§ 9 Ajoneuvon siirtopäätöksen 17.2.2021 § 8 poistaminen (Citroen), 19.02.2021

Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 5 Kajaani Venäjä- Seura ry:n kuntalisähakemus, 11.02.2021
§ 6 Seripoint Oy:n kuntalisähakemus, 22.02.2021
§ 7 Seripoint Oy:n kuntalisähakemus, 22.02.2021
§ 8 Kainuun kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdistys, KAPOVA ry:n kuntalisähakemus, 22.02.2021
§ 9 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 22.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan ja siirrä päätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §