Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Valtuustoaloite: Vuoreslahdentien peruskorjauksesta

KAJDno-2017-1380

Aikaisempi käsittely

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Minna Partasen esittämä ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Vuoreslahdentien peruskorjaus

Kajaanin kaupungin alueella sijaitseva Vuoreslahdentie on varoittava esimerkki siitä mihin on johtanut se, että valtion ylläpitämien teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa Oulussa sijaitseva Pohjois-Pohjanmaa ELY. On aivan selkeä tosiasia se, että kyseistä ELYä eniten kiinnostavat ne väylät ja niiden kehittäminen, jotka sijaitsevat lähimpänä Oulun kaupunkia. Kainuun tiet saavat rauhassa rapautua. Siksi olisikin tärkeää, että MAAKUNTIEN ITSEHALLINTO-UUDISTUKSESSA Kainuun teitä koskeva päätöksenteko ja rahoitus palautettaisiin takaisin Kainuuseen.

Vuoreslahdentien peruskorjaus on tarpeellinen ja kiireellinen. Ko. tien varrelle on viime vuosina rakennettu huomattavan paljon uusia asumuksia. Tietä on viimeksi kunnostettu 1980-luvun lopulla, jolloin Kajaanin alueella sijaitseva tien osa myös kestopäällystettiin. Silloisen Vuolijoen kunnan alueella sijainnut osuus tiestä jäi päällystämättä. Samalla kun koko ko. tielle tehdään peruskorjaus on syytä myös korjata ns. Koutaniemen lenkki.

Edellä oleviin perusteluihin viitaten ehdotamme,

että Kajaanin kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus tekee kaiken mahdollisen sen seikan edistämiseksi, jotta ns. Vuoreslahdentien ja Koutaniemen lenkin peruskorjaus saadaan liikeelle ripeästi. Lisäksi näemme, että Kajaanin ja koko Kainuun tulee toimia siten, että tulevassa maakuntien itsehallintouudistuksessa tieinvestointeja koskeva päätöksenteko palautetaan takaisin Kainuuseen."

Valmistelija

Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi
Teemu Rissanen, Suunnitteluinsinööri, teemu.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Vuoreslahdentie on valtion ylläpitämä yhdystie. Sitä hallinnoi valtion organisaatiossa Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus. POP ELY on käydyissä keskusteluissa ilmoittanut, että sillä ei ole resursseja Vuoreslahdentien perusparantamiseen ja päällystämiseen. POP ELY on todennut, että Vuoreslahdentien perusparantamisen edistämiseen on mahdollista vaikuttaa parlamentaarisin keinoin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §