Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Valtuustoaloite: Kajaanin kaupungin historiankirjoitus ajantasalle

KAJDno-2020-873

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Miikka Kortelaisen esittämä ja useiden muiden valtuutettujen ja varajäsenten (yht. 46) allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite: 

Valtuustoaloite: Kajaanin kaupungin historiankirjoitus ajantasalle

"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kajaanin kaupunki hoitaa kuntoon kaupungin historiankirjoituksen, sillä edellinen julkaistu kaupungin historiateos on vuodelta 1994 ja se loppuu sisällöllisesti vuoteen 1976. Oiva aika historiateoksen päivitykselle olisi vuosi 2026, jolloin Kajaani täyttää 375 vuotta."

 

 

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin historian kirjoittamisen kustannukset muodostuvat kirjoittajan palkkiosta, kuvatoimituksesta, taiton suunnittelusta ja painatuksesta. Kustannustaso tulee olemaan useita kymmeniä tuhansia euroja, painatusmäärästä riippuen. Aikaa kirjoittamistyölle tulee varata useampi vuosi. Tavoitteena on historiikin julkaiseminen kaupungin 375-vuotisjuhlavuonna 2026. 

Luonteva aika historiikille olisi vuodet 1977 - 2006 (edellisen historiikin loppumisesta Vuoljoen kuntaliitokseen). 

Kaupunki täyttää 6.3.2021 370 vuotta ja tämän kunniaksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle periaatepäätöksen tekemistä kaupungin historiankirjoituksen aloittamisesta mahdollisimman pikaisesti jo tänä vuonna ja sitoutumisesta työn aiheuttamiin määrärahavarauksiin tulevina vuosina. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 

- valtuusto päättää aloittaa kaupungin historiankirjoituksen teettämisen ja että valtuusto tekee periaatepäätöksen määrärahojen varaamisesta ao. tarkoitukseen tulevina vuosina

- valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi siten muutettuna, että historiikki ulotetaan vuoteen 2012.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §