Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Paikalla kokoushuone Brahessa olivat Teuvo Hatva, Päivi Fonselius, Helena Ohtonen, Toivo Sistonen, Miikka Kortelainen, Jari Tolonen, Tuija Aarnio, Jussi Heikkinen ja Joni Partanen. Muut osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä.

Kokouksen alussa klo 14.05 - 14.50 oli iltakouluasiat:

- Elinkeinoelämän kuntaranking tutkimuksen tulokset, kehitysjohtaja Risto Hämäläinen ja markkinointipäälliikkö MIlja Korhosen esittäytyminen

- Temppu-hanke, tekninen johtaja Jussi Heikkinen ja tilapäällikkö Markku Haverinen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §