Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1537

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Työllisyysjaosto 8.2.2021

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 11.2.2021

Keskusvaalilautakunta 15.2.2021

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 17.2.2021

 

Tiedoksi merkittävät:

Iltakouluasiat,​ ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu,​ oheisliite

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhalllitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan ja siirrä asioita käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §