Kaupunginhallitus, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Nuorisovaltuuston asettaminen vuodelle 2018

KAJDno-2018-48

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Uuden kuntalain mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kaupunginhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin lasten ja muorten kannalta merkittävissä asioissa.

Nuorisovaltuusto on ns. vaikuttamistoimielin, ei varsinainen toimielin eivätkä jäsenet ole kaupungin luottamushenkilöitä.

Kajaanin kaupungissa nuorisovaltuusto on toiminut jo monien vuosien ajan. Nuorisovaltuuston sääntöjen mukaan valtuuston jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan koulujen syyslukukauden aikana. Toimikausi alkaa vuoden alussa. Jäsenen tulee olla 15 - 20 -vuotias kajaanilainen tai Kajaanissa opiskeleva.

Valtuuston toimintaan on päässyt mukaan joko kaikki halukkaat tai tarvitteassa jäsenet on valittu vaaleilla.

Nuorisovaltuustoon on valittu vuoden 2017 lopulla 14 jäsentä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus asettaa nuorisovaltuuston vuodelle 2018 ja nimeää siihen seuraavat henkilöt:

Eemeli Kokkonen, Silja Inkamo, Vilma Tissari, Eetu Koski, Joonas Pikkarainen, Tommi Moilanen, Kiira Paukkeri, Kaapo Heikkinen, Rebekka Nilsson, Jonna Sirviö, Vanessa Mikkonen, Jonna Kyllönen, Leevi Suutari ja Annika Mykkänen.

Päätös

Hyväksyi.