Kaupunginhallitus, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Konsernihallinto -toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2018

KAJDno-2017-1771

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 60  §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät hallintosäännön 61 §:n mukaisesti talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmassa toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot valtuuston talousarviopäätöstä tarkemmalle tasolle.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion 11.12.2017 § 93.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy konsernihallinto-toimialan määrärahan käyttösuunnitelman vuodelle 2018 liitteen ( sisältää Avustukset - liitteen) mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyy käyttösuunnitelmaan sisältyvät palvelujen ostot ja kuntarahoitusosuudet.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtajalla on oikeus päättää enintään 5.000 €:n suuruisista avustuksista talousarvion puitteissa.

Päätös

Vs.kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

- käyttösuunnitelman avustusliitteestä poistetaan Kajaanin Kauppiasyhdistys ry:n avustus 20.000 €, joka sisältyy jo varsinaiseen käyttösuunnitelmaan

- käyttösuunnitelmaan muutetaan vanhusneuvoston avustukseksi 10.000 €, 1.840 € otetaan yleisestä kaupunginhallituksen alaisesta avustusmäärärahasta

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Silja Keränen Kainuun Etu Oy:n työntekijänä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.