Kaupunginhallitus, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo-​ ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Hallintojohtaja Tuija Aarnio toimi kokouksen esittelijänä.

Kokouksen aikana oli iltakouluasiat

- klo 14.05. - 15.00 Erilaiset investointien rahoitusvaihtoehdot, Daniel Eriksson Kuntarahoitus

- klo 15.35 -  16.15 Tarmo-salin rakennuttamisen esittely, Aleksi Nyström, Jari Pietarila ja Päivi Rissanen