Kaupunginhallitus, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Jälkipanttauksen myöntäminen Kajaanin Golf Oy:n saatavan vakuutena olevalle panttikirjalle (lisäpykälä)

KAJDno-2018-115

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Golf Oy on lähettänyt kaupungille hakemuksen jälkipanttauksen myöntämisestä panttikirjaan, joka on kaupungin hallussa Golf Oy:n lainan vakuutena. Panttikirjan määrä on 269.100 €. Jälkipantin saajana on Nordea Oyj. 

Kajaanin Golf Oy:llä on jäljellä olevaa lainaa kaupungilta yhteensä 26.401,23 €. Laina on tarkoitus maksaa pois heinäkuussa 2018.

Jälkipanttauksessa kaupungin velkoja-asema ei heikkene, sillä jälkipanttauksella kaupunki ainoastaan sitoutuu säilyttämään hallussaan olevaa panttikirjaa myös jälkipantinsaajan Nordea Oyj:n lukuun sekä luovuttamaan pantin tai sitä rahaksi muutettaessa kertyvät varat etusijajärjestyksessä seuraavalle jälkipantinsaajalle sen jälkeen, kun kaupungin saatava perimiskuluineen on suoritettu.

Kaupungilla on oikeus jälkipantinsaajia kuulematta myöntää panttia vastaan uusia luottoja tai muita vastuita edellä mainitun saatavan enimmäismäärän rajoissa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää jälkipantin panttikirjalle, jonka kohteena on Kajaanin Golf Oy:n vuokraoikeus kohteeseen 205-401-1-0-L17. Jälkipantin saajana on Nordea Bank AB, Suomen sivuliike ja Nordea Kiinteistöluottopankki. 

Päätös

Hyväksyi.