Kaupunginhallitus, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 16 Koulutusapurahahakemus_henkilöstönkehittämispäällikkö, 10.09.2020
§ 17 Koulutusapurahahakemus_opettaja KAO, 11.09.2020
§ 18 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_henkilöstönkehittämispäällikkö, 11.09.2020
§ 19 Koulutusapurahahakemus_KAO koordinaattori, 11.09.2020

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 14 OIKAISUPÄÄTÖS_Vahinkovakutuusten hankinta, 14.09.2020
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 10 Kajaanin kaupungin / Kainuun hankintarenkaan laboratorionäytteiden analyysipalveluiden väliaikainen järjestäminen, 14.09.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §