Kaupunginhallitus, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Talousjohtajan viran täyttäminen

KAJDno-2017-1451

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtaja Asta Tolonen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa. Tolonen ilmoittaa irtisanoutuvansa talousjohtajan virasta 1.2.2021 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus myöntää talousjohtaja Asta Toloselle eron talousjohtajan virasta 1.2.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtajan virka on ollut haettavana 21.8.–11.9.2020 välisen ajan. Viranhakuilmoitus julkaistiin Kainuun Sanomissa, Koti-Kajaanissa ja Kalevassa sekä verkkoilmoitukset kaupungin verkkosivuilla, Kuntarekryssä ja Kalevassa.

Virka on ilmoitettu täytettäväksi toistaiseksi voimassaolevana. Viranhakuilmoituksen kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä.

Talousjohtajan virkaa haki määräajassa 9 henkilöä:  *******************

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus julistaa talousjohtajan viran uudelleen haettavaksi.

Päätös

Hyväksyi.

Talousjohtaja Asta Tolonen ja Maarit Ojavuo poistuivat esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §