Kaupunginhallitus, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1404

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Tarkastuslautakunta 8.9.2020

Elinkeinojaosto 9.9.2020

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta 10.9.2020

 

Tiedoksi merkittävät:

Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, oheisliite
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei päätöksiin käytetä otto-oikeutta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §