Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 14 Itseoikaisupäätös kuntapäättäjäpalvelu ja luottamushenkilökoulutus 2021, 02.06.2021
§ 15 DPS 2021- 2025 Kajaanin kaupungin tilausliikenne 11.6.2021 mennessä hyväksytyt yritykset , 14.06.2021
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 14 Tietosuojamateriaalin hävittäminen 1. optio 1.1.2022 - 31.12.2022, 07.06.2021
§ 15 Kunnalliset ilmoitukset sekä markkinointi- ja mainontailmoitukset 1. optio, 09.06.2021
§ 16 DPS 2020- 2023 Henkilöstön työvaatteiden, -jalkineiden ja henkilösuojainten hankinta; 11.6.2021 mennessä hyväksytyt yritykset , 11.06.2021

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 8 Koulutusapurahahakemus_ Kajaanin kaupunginteatterin henkilöstö, 08.06.2021
§ 9 Koulutusapurahahakemus_erityisopettaja, 10.06.2021
§ 10 Kainuun Tyvi ry:n toimita-avustushakemus v. 2021., 11.06.2021

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Konsernipalvelut -toimialan tulosyksiköiden johtajien sijaiset , 09.06.2021

Kehitysjohtaja
§ 3 Elinvoimapalvelujen tiimijako, esimiehet ja sijaisuudet 1.6.2021 alkaen, 07.06.2021

Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 38 Kesätyösetelin myöntäminen Kajaanin Ammattikorkeakoulun opiskelijoille v.2021, 07.06.2021
§ 40 Kajaanin Seudun Invalidit ry:n kuntalisähakemus, 09.06.2021
§ 41 Kainuun Lasikeskus Oy:n kuntalisähakemus, 09.06.2021
§ 42 Kajaani Venäjä- Seura ry:n kuntalisähakemus, 14.06.2021
§ 43 Kajaanin Seudun Invalidit ry:n kuntalisähakemus, 14.06.2021
§ 44 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 16.06.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan viranhaltiijapäätöksiin. 

Päätös

Hyväksyi.