Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Poliisin Kajaanin yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

KAJDno-2017-728

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa neuvottelukunnan jäsenmäärän,​ jonka mukaisesti valtuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on:

1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa

2. tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi

3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista

4. käsitellä ne muut asiat,​ jotka sen käsiteltäväksi toimitetaan.

Poliisihallitus on vahvistanut poliisin neuvottelukuntaan kuntien nimettävien jäsenten määrät. Oulun alueen neuvottelukuntaan kuuluu 14 jäsentä eli yksi kustakin alueen kunnasta. Kajaani valitsee neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se nimeää poliisin yhteistoiminta-​alueen neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Hyväksyi.