Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokoushuone Brahessa olivat paikalla Teuvo Hatva, Toivo SIstonen, Vesa Kaikkonen, Silja Keränen, Miikka Tolonen, Maarit Ojavuo, Jari Tolonen, Tarja Lempeä, Tuija Aarnio ja Päivi Rissanen, muut osallistuivat Teams-etäyhteydellä.

Kokouksen alussa klo 14.05 - 14.35 oli iltakouluasia Luolakankaan tuulivoimahanke, Tomi Mäkipelto Pohjan Voima Oy a Anne Siltavuori. 

Jari Tolonen ja Päivi Rissanen olivat poissa kokouksesta 14.55 - 16.10.