Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

KAJDno-2021-509

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 82 §: 

"Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan." 

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 §.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se valitsee keskuudestaan kaupunginvaltuuston pu­heen­joh­ta­jan sekä I ja II varapuheenjohtajan kaudelle 2021–2023.

Päätös

Hyväksyi.