Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Kaupunginhallituksen toimikaudesta päättäminen

KAJDno-2017-752

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännössä ei määritellä kaupunginhallituksen toimikautta. Kuntalain mukaan toimikausi on lähtökohtaisesti toimielimen asettavan toimielimen eli valtuuston toimikauden mukainen, mutta toimikaudesta voidaan määrätä erikseen. Kaupunginvaltuuston tulee päättää kaupunginhallituksen toimikaudesta ennen kaupunginhallituksen jäsenten valintaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää kaupunginhallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta, 2021–2023.

Päätös

Hyväksyi.