Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1537

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Työllisyysjaosto 14.6.2021

Kainuun pelastuslautakunta 16.6.2021

Ympäristötekninen lautakunta 16.6.2021

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 16.6.2021

 

Tiedoksi merkittävät:

Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, oheisliite

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen eikä siirrä niihin sisältyviä päätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.