Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportti 1.1.-31.5.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin vuoden 2021 talousarvio (sisältää liikelaitokset) ajalta 1.1.–31.5.2021 on toteutunut toimintatuottojen osalta 38,8 prosenttia ja toimintakulujen osalta 40,9 prosenttia. Toimintatuottojen ja toimintakulujen koko vuoden toteutuminen tulee edelleen jatkuvan koronapandemian ja rajoitustoimien vuoksi muuttumaan alkuperäisestä talousarviosta.

Toimintakuluissa suurin poikkeama ja riski sisältyy sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksiin. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-huhtikuun toteuman perusteella on -26,5 milj. euroa alijäämäinen (Kainuun sote kuntayhtymän hallitus 16.6.2021 osavuosiraportti). Vuodelle 2021 kohdentuu lisäksi vielä palkkaharmonisointikuluja: KVTES, Tekniset ja Lääkärit -henkilöstöryhmien osalta, joten alijäämäennuste tulee oletettavasti vain kasvamaan.

Verotulot toteutuvat toukokuun lopussa arvioitua paremmin 65,07 milj. euroa (TA 64,9, milj.euroa). Verotulojen ennustetaan toteutuvan 146,1 milj. € koko vuoden osalta (TA2021 144,2 milj. euroa). Verotulojen ennustetta parantaa edellisen vuoden verotulojen hyvä kehitys, joka johtui muun muassa odotettua paremmasta palkkasumman kehityksestä, verovuoden 2020 parantuneesta jako-osuudesta ja yritysten verojen maksujärjestelyistä sekä vuoden 2019 verokorttiuudistuksen takia syntyneen kertymävajeen korjaantumisesta.

Valtionosuuksia on saatu toukokuun loppuun mennessä 48,9 milj. euroa (TA 48,4 milj. euroa). Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vuodelle 2021 eli n. 118,4 milj. € (TA2021 117,2 milj. euroa). Valtionosuuksien kertymää vahvistaa ammatillisen koulutukseen vuoden 2021 ensimmäisestä lisätalousarviosta myönnetty lisärahoituspäätös n. 1,2 milj. euroa.

Rahoitustuottojen ja kulujen toteumaan tulee vaikuttamaan sijoitussalkun kehittyminen. Sijoitussalkun arvo 31.5.2021 oli 203,0 milj. € (sijoitettu alkuperäinen pääoma 185 milj. €). Sijoitussalkun arvo oli kasvanut vuoden 2021 alusta 5,5 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 1.1.–31.5.2021.

Päätös

Hyväksyi.