Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Työryhmän perustaminen Kainuun hyvinvointialueen kanssa Karpalo ja Temppu hankkeiden edistämiseksi

KAJDno-2021-216

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ovat suunnitelleet yhdessä Kainuun soten tarpeiden ja erilaisten selvitysten pohjalta peruskorjaushanketta (Karpalo) kaupungin vanhalle pääterveysasemalle vuosien 2020-2021 aikana. Karpalo -hanke jäi odottamaan hyvinvointialue uudistusta ja Kainuun hyvinvointialueen toiminnan käynnistämistä. Asiat ovat nyt edenneet ja hankkeen edistämiseksi on tarpeellista perustaa työryhmä.

Yhteistyössä Kainuun pelastuslaitoksen ja ympäristöteknisen toimialan välillä on suunniteltu pelastuslaitos ja kunnallistekniikan varikko rakennushanketta (Temppu). Hankkeen hankintavaiheessa saadut tarjoukset olivat huomattavasti kustannusarviota suuremmat ja hankinta jouduttiin keskeyttämään. Kainuun pelastuslaitos on siirtymässä vuoden 2023 alussa osaksi Kainuun hyvinvointialuetta. Temppu hanketta edistetään edelleen mutta sen toteuttamisaikataulu viivästyy alkuperäisistä arvioista ja näin ollen uusi sopimuskumppani tulee olemaan Kainuun hyvinvointialue. Kajaanin kaupungin näkökulmasta tehokkain toimintamalli on ottaa Temppu hankkeen edistäminen saman työryhmän edistettäväksi.

Työryhmän tehtävänä on:
1. Päivittää hankkeiden suunnitelmat ja aikataulut
2. Määritellä kokonaiskustannusarviot ja vuokratasot hyvinvointialueelle sovitun vuokranmääräytymisperusteen mukaisesti
3. Valmistella hankesopimukset ja vuokrasopimukset osapuolten välille päätöstentekoa varten.

Työryhmän tavoiteaikataulu on 15.11.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää Kainuun hyvinvointialueen aluehallitukselle työryhmän perustamista Karpalo ja Temppu -hankkeiden edistämiseksi valmistelutekstin mukaisella toimeksiannolla ja pyytää nimeämään tarvittavat henkilöt työryhmään hyvinvointialueelta. Työryhmään nimetään kaupungin puolelta tekninen johtaja Jussi Heikkinen, toimitilapäällikkö Markku Haverinen ja rakennuttajapäällikkö Henri Summanen. Työryhmän koollekutsujana toimii Henri Summanen.

Kaupunginhallitus nimeää työryhmään luottamushenkilöjäsenen, ja esittää aluehallitukselle samaa menettelyä, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginhallitus nimesi työryhmään Teuvo Hatvan.

Tiedoksi

Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus, Markku Haverinen, Henri Summanen

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §