Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Auli Halonen, Aki Räisänen, Päivi Fonselius, Eila Aavakare, Tero Paukkeri, Pasi Kilpeläinen, Anne Kemppainen ja Jari Tolonen osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä, muut olivat paikalla kokoushuone Brahessa.

Kokouksen alussa oli iltakouluasia toisen asteen koulutuksen järjestäminen klo 14.05 -  15.05 KPMG Oy (Antti Kääriäinen, Anu Kangasniemi, Aki Laitinen, Tero Takalo ja Johanna Karppinen) ja Risto Hämäläinen.     


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §